Webinar: Položaj žena s invaliditetom i COVID-19
30.04.2021.

Webinar: Položaj žena s invaliditetom i COVID-19

Dana 27. travnja 2021. u organizaciji SOIH - Mreže žena s invaliditetom i Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, a u okviru ovogodišnjeg obilježavanja 8. ožujka – Međunarodnog dana žena, održan je Webinar o temi „Položaj žena s invaliditetom i COVID-19“.

SOIH je na Webinar u svojstvu izlagačice pozvao Anu Peláez Narváez, dopredsjednicu Europskog foruma osoba s invaliditetom, ujedno i dopredsjednicu UN-ovog Odbora za uklanjanje diskriminacije žene kojemu je RH obvezna dostavljati izvješća o provedbi Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW). Riječ je o prvoj ženi s invaliditetom izabranoj u ovaj Odbor, a također je bila i članica UN – ovog Odbora za prava osoba s invaliditetom. Djeluje kao predstavnica pokreta osoba s invaliditetom u Španjolskoj, s istaknutim funkcijama u nekoliko nacionalnih organizacija osoba s invaliditetom.

Na skupu koji je okupio 82 sudionice i sudionika istaknuti su opći problemi s kojima se susreću žene s invaliditetom, a posebno u uvjetima pandemije te specifični problemi žena s invaliditetom u Hrvatskoj. Ujedno su dane i brojne  preporuke za poboljšanje položaja žena i djevojaka s invaliditetom u Hrvatskoj. Preporuke su u skladu sa Zaključnim zapažanjima CEDAW Odbora Hrvatskoj iz 2015. godine i Zaključnih zapažanja UN Odbora za prava osoba s invaliditetom Hrvatskoj iz 2015. godine, a vezano za primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, posebno članka 6. Žene s invaliditetom.

PowerPoint prezentacija Ane Peláez Narváez  prevedena je na hrvatski jeziku i dostupna je na linku

Cjelovito izvješće pročitajte ovdje