Edicije SOIH-a

Godisnji izvjestaj 2023
Publikacija
Operativni plan SOIH-a za 2024. godinu
Financijski plan SOIH-a za 2024. godinu
Izvješće o radu SOIH-a 2022.
Operativni plan SOIH-a za 2023. godinu
Financijski plan SOIH-a za 2023. godinu
Financijsko izvješće SOIH-a - 2021.
Godišnji izvještaj o radu SOIH-a za 2021. godinu
Operativni plan za 2022.
Financijski plan za 2022. godinu
SOIH - Godišnji izvještaj o radu 2020.
SOIH - SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja
Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom
Godišnji izvještaj o radu SOIH-a 2019.
Operativni plan za 2020. godinu