Edicije SOIH-a

Financijsko izvješće SOIH-a - 2021.
Godišnji izvještaj o radu SOIH-a za 2021. godinu
Operativni plan za 2022.
Financijski plan za 2022. godinu
SOIH - Godišnji izvještaj o radu 2020.
SOIH - SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja
Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom
Godišnji izvještaj o radu SOIH-a 2019.
Operativni plan za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu
Pročitajte bez predrasuda
Letak Digitalno društvo
SOIH Godišnji izvještaj 2018
SOIH Godišnji izvještaj 2017
SOIH Godišnji izvještaj 2016
Strateški plan SOIH-a 2016. - 2020.