Edicije SOIH-a

Slikovnica za djecu Koronavirus
ODLUKA O NUŽNOSTI NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA/STALNOG BORAVIŠTA
Godišnji izvještaj o radu SOIH-a 2019.
Operativni plan za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu
Pročitajte bez predrasuda
Letak Digitalno društvo
SOIH Godišnji izvještaj 2018
SOIH Godišnji izvještaj 2017
SOIH Godišnji izvještaj 2016
SOIH - Revizija 2015.
SOIH - Završni račun 2015.
SOIH Godišnji izvještaj 2015.
Propisi
Socijalni model invaliditeta
SOIH bilten prosinac 2015.