NAJAVA
27.04.2015.

NAJAVA

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH, 7. svibnja 2015. godine  u Hotelu Westin, održat će edukaciju o Standardima kvalitete socijalnih usluga za predstavnike saveza i udruga osoba s invalidtetom. 

Edukacija je osmišljena kao pripremna etapa za edukaciju koju će provesti Ministarstvo socijalne politike i mladih.