Edicije SOIH-a

Operativni plan SOIH-a za 2023. godinu
Financijski plan SOIH-a za 2023. godinu
Financijsko izvješće SOIH-a - 2021.
Operativni plan za 2022.
Financijski plan za 2022. godinu
SOIH - Godišnji izvještaj o radu 2020.
SOIH - SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja
Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom
Godišnji izvještaj o radu SOIH-a 2019.
Operativni plan za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu
Pročitajte bez predrasuda
Letak Digitalno društvo
SOIH Godišnji izvještaj 2018
SOIH Godišnji izvještaj 2017
SOIH Godišnji izvještaj 2016