Edicije SOIH-a

SOIH - Godišnji izvještaj o radu 2020.
SOIH - SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja
Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom
Godišnji izvještaj o radu SOIH-a 2019.
Operativni plan za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu
Pročitajte bez predrasuda
Letak Digitalno društvo
SOIH Godišnji izvještaj 2018
SOIH Godišnji izvještaj 2017
SOIH Godišnji izvještaj 2016
Strateški plan SOIH-a 2016. - 2020.
SOIH - Revizija 2015.
SOIH - Završni račun 2015.
SOIH Godišnji izvještaj 2015.
Propisi