13. PROSINCA – 10 GODINA KONVENCIJE
13.12.2016.

13. PROSINCA – 10 GODINA KONVENCIJE

Pristupačnost je pravo za koje nema kompromisa

Više na: /userfiles/Rezolucija o Europskom zakonu o pristupačnosti.pdf