Ukratko o nama

Tko smo

Tko smo

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH krovna je organizacija osoba s invaliditetom po vrstama invaliditeta i roditelja ili skrbnika osoba s invaliditetom koje se ne mogu same zastupati. Mrežu SOIH-a čini 15 nacionalnih saveza i OSVIT kao mreže zaštitnih radionica Hrvatske, putem kojih okuplja preko 250 lokalnih udruga osoba svih vrsta invaliditeta u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Predsjednica SOIH-a je Marica Mirić, dipl. ing.

SOIH od osnutka kontinuirano djeluje i provodi mjere u cilju izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom te pomaže i koordinira rad svojih članica u cilju poboljšanja kvalitete življenja i stvaranja uvjeta za potpunu primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

SOIH je član međunarodnih organizacija:

  • Disabled Peoples' International - DPI
  • European Disability Forum - EDF
  • European Network for Independent Living - ENIL

 

 

 

 

Što radimo

SOIH se od svog osnutka bavi unapređenjem kvalitete življenja osoba s invaliditetom. Upravo kroz programe koje provodi sustavno djeluje u svim segmentima – obrazovanje, zapošljavanje, socijalna skrb, zdravstvo.
S obzirom na područje rada i specifičnu ekspertizu, ali i na kvalitetu djelovanja, institucije i udruge prepoznaju SOIH kao stručnu organizaciju spremnu na suradnju, što je dokazano edukacijom djelatnika zatvorskog sustava, policijskih uprava, socijalne skrbi, zdravstvenih ustanova, pojedinih strukovnih udruženja.


SOIH od najranijih početaka snažno potiče volonterski rad i promiče volonterstvo kao društvenu vrijednost. Volonteri se uključuju u prvom redu kao oni koji djeluju u organizacijama i još uvijek su predsjednici udruga i saveza, ali i kao poticaj mladima da daju doprinos razvoju društva.

Aktivnostima koje provodi bilo kroz zagovaranje, edukacije, savjetovanje, istraživanje, izdavaštvo, kampanje, umrežavanje SOIH snažno pridonosi prevenciji diskriminacije, institucionalizacije, stigmatizacije i minorizacije uloge osoba s invaliditetom u društvu ali i jačanju organizacija koje ih zastupaju.

Podiže razinu svijesti o sposobnostima osoba s invaliditetom, potrebi uključivanja u sve tokove društva (mainstreamingu) ali i razvoju socijalnog modela invaliditeta te uspostavi modela ljudskih prava. Razvija svijest o ženama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju kao posebno osjetljivim skupinama i razvija osviještenost o potrebi suzbijanja i prijavljivanja svih oblika nasilja. Promiče rodnu ravnopravnost.

Preuzimajući zadaću monitoringa KPOSI snažno doprinosi razvoju procesa izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom

Suradnici na projektima su predstavnici lokalnih uprava i samouprava, stručnih i znanstvenih institucija i udruga osoba s invaliditetom diljem Hrvatske.

Nakon dugogodišnje suradnje s NZRCD i 2 kruga institucionalne potpore, SOIH je kroz razne oblike vrednovanja od strane NZRCD, dokazao kvalitetu i profiliranost svog djelovanja kroz institucionalni, organizacijski i programski razvoj, visoku razinu umreženosti u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom, stručnost kroz provedena istraživanja te kvalitetne modele prijenosa znanja u RH stoga je od 2016. uključen u 8. Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom.

Najznačajniji projekti SOIH-a su Razvojna suradnja na području Centra Znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom, Platforma 50+, IzaZOVI u krizi,  SOIH-Centar neovisnog življenja - SOS telefon za žene s invaliditetom žrtve nasilja i Pravno savjetovalište,  projekti pristupačnosti, projekti obrazovanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom te posebno vrijedan projekt osobne asistencije.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija