Access City Award 2016. godine
16.12.2015.

Access City Award 2016. godine

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, Europska komisija objavila je kako je Milano pobjednik natječaja  Nagrada za najpristupačniji grad 2016. godine. Wiesbaden (Njemačka), Toulouse (Francuska), Vaasa (Finska) i Kaposvár (Mađarska) također su dobitnici nagrade zbog truda i predanog rada na poboljšanju pristupačnosti za osobe s invaliditetom i starije osobe. Svečanost dodjele nagrada održana je u okviru konferencije povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 2015. godine koja se održavala 7. i 8. prosinca u Bruxellesu. Ove godine, tema konferencije su bila djeca s teškoćama u razvoju i mladi s invaliditetom. Pod naslovom „Odrastati zajedno u Europi bez prepreka“, na skupu su održana izlaganja i provedene diskusije o inkluzivnom obrazovanju kao najvažnijem načinu osiguravanja sudjelovanja osoba s invaliditetom na tržištu rada i u društvu na jednakoj osnovi s drugima. Cilj ovoga događanja bila je razmjena primjera dobre prakse koja se tiče inkluzivnog obrazovanja i promicanje aktivnog sudjelovanja u društvu i na tržištu rada, kako na nacionalnoj, tako i na razini EU. 

MILANO

Osim zbog dosadašnje izvrsnosti i kontinuiranog rada na osiguravanju standarda pristupačnosti, Milano je predan projektima koji imaju za cilj promicati zapošljavanje osoba s invaliditetom i pružati podršku neovisnom življenju. Milano je proglašen dobitnikom Nagrade za najpristupačniji grad ne samo zbog standarda gradnje koji su u skladu sa zahtjevima pristupačnosti i uporabljivosti i promicanja standarda univerzalnog dizajna, tj. oblikovanja proizvoda, okruženja, programa i usluga na način da ih mogu koristiti svi ljudi u najvećoj mogućoj mjeri, već i zbog svojih ambicioznih planova za budućnost koji se tiču pristupačnosti.

Drugo i treće mjesto

Wiesbaden je osvojio drugo mjesto zbog truda koji je uložio u stvaranje pristupačnoga grada svim svojim građanima primjerice postavljanjem ambicioznog cilja za osiguravanje pristupačnosti u centru grada i na otvorenim javnim površinama, u parkovima i na igralištima.

Toulouse, četvrti po veličini grad u Francuskoj osvojio je treće mjesto. Grad predano radi na poboljšanju kvalitete života svojih građana s invaliditetom, bilo u području prijevoza, u kojemu su metro, tramvaji i autobusi 100% pristupačni ili u sektoru kulture gdje se opere izvode uz vizualni opis za slijepe i slabovidne osobe, a programi su dostupni na Brailleovom pismu i u formatu pristupačnom slabovidnim osobama.

Posebne pohvale

Toulouse je također zaslužio posebnu pohvalu u kategoriji „pristupačnog pametnog grada“ budući da ima pristupačne internetske stranice s informacijama o pristupačnosti, primjerice o tome koji pješački prijelazi imaju audio vodiče za slijepe osobe i s lokacijama parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom.

Finski grad Vaasa je zaslužio posebnu pohvalu u kategoriji „pristupačnost radnog okruženja“ za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Kaposvár je također zaslužio posebnu pohvalu kao grad čije se nedavno obnovljene javne građevine mogu pohvaliti taktilnim stazama i Brailleovim pismom za slijepe i slabovidne osobe.

Nagrada odaje priznanje gradovima preko 50 000 stanovnika koji uklanjanjem barijera i primjenom standarda univerzalnog dizajna aktivno rade na osiguravanju pristupačnosti za osobe s invaliditetom, osobe smanjene pokretljivosti, trajne ili privremene, te starije osobe i poduzimaju korake koji mogu poslužiti kao primjer najbolje prakse za unaprjeđenje pristupačnosti u gradskom okruženju, čime omogućuju ovim skupinama osoba sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s drugima. Od 2010. godine više od 250 europskih gradova je sudjelovalo na natječajima za Nagradu za najpristupačniji grad koja se dodjeljuje u okviru konferencije povodom Europskog dana osoba s invaliditetom.