8. Konferencija država potpisnica
11.06.2015.

8. Konferencija država potpisnica

Osmu Konferenciju država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom održanoj od 9. do 11. lipnja 2015. godine u New Yorku otvorio je zamjenik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda. Predstavke o provedbi KPOSI dostavilo je ukupno 85 država potpisnica te 5 organizacija civilnog društva: Disabled People's International (DPI), International Disability Alliance (IDA) i Rehabilitation International, Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO), Nippon Foundation i Fundación Teleton Mexiko. Drugi dan Konferencije na prvom okruglom stolu o temi "Uključivanje pitanja vezanih uz invaliditet u središnje tokove s ciljem smanjivanja siromaštva i nejednakosti", istaknuto je da države potpisnice moraju na temelju iskustava iz Milenijskih razvojnih ciljeva osigurati učinkovito uključivanje pitanja vezanih uz invaliditet u središnje tokove i prava osoba s invaliditetom u provedbu razvojnog programa za razdoblje nakon 2015. godine u svim naporima smanjenja siromaštva. Također je istaknuta uloga Konvencije u usmjeravanju takve provedbe. Na drugom okruglom stolu o temi "Unapređenje podataka i statistika: ciljevi i izazovi" govornici su istaknuli potrebu za korištenjem postojećih alata za prikupljanje podataka i pružanjem pomoći u izgradnji sposobnosti država u provođenju postojeće metodologije. Trećeg i posljednjeg dana Konferencije, održana je neformalna rasprava o rješavanju pitanja ranjivosti i isključenosti osoba s invaliditetom, o pitanjima kao što su položaj žena i djevojčica, prava djece na obrazovanje, rizične situacije i humanitarna krizna stanja. Raspravom su predsjedali Italija i civilno društvo.

Deveta Konferencija država potpisnica KPOSI održat će se od 14. do16. lipnja 2016. godine u sjedištu Ujedinjenih naroda, New York.