Put do održivog zapošljavanja osoba s invaliditetom
25.11.2019.

Put do održivog zapošljavanja osoba s invaliditetom

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) i Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) održali su 25. i 26. studenoga 2019. u Esplanade Hotelu u Zagrebu prvu Međunarodnu konferenciju „Put do održivog zapošljavanja osoba s invaliditetom“, pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Konferencija čija se važnost očituje u poticanju razvoja holističkog pristupa zapošljavanju i zadržavanju osoba s invaliditetom u svijetu rada okupila je preko 200 vodećih osoba i stručnjaka iz područja  vještačenja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom iz zemlje i svijeta, a  koji su kroz izlaganja, panele i konstruktivne rasprave pružili sveobuhvatan pogled u profesije, ponudili nova rješenja za stvarne poslovne izazove i informirali o novim trendovima na međunarodnoj razini u području vještačenjaprofesionalne rehabilitacije, zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Konferenciju je otvorila Damira Benc, ravnateljica ZOSI, a prisutnima su se obratili i Ante Vučić, predsjednik Upravnog vijeća ZOSI, Zorislav Bobuš, predsjednik SOIH-a, Marica Mirić, dopredsjednica SOIH-a i Majda Burić, državna tajnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Nakon svečanog otvorenja slijedio je Panel 1: Povezanost sustava – smjernice za budućnost  u kojemu je naglasak stavljen na važnost suradnje između sustava koji su ključni za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u području zapošljavanja, a o čemu su govorili Marija Knežević Kajari, pomoćnica ministra rada i mirovinskoga sustava, Ante Lončar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Damira Benc, ravnateljica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Marica Mirić, dopredsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Franz Wolfmayr predsjednik Europskog udruženja pružatelja usluga za osobe s invaliditetom (EASPD).

Formiranjem Zavoda po prvi puta je u RH uvedena koncepcija jedinstvenog i neovisnog tijela vještačenja, gdje je postupak vještačenja u cijelosti odmaknut od postupka utvrđivanja prava, a fokusiran isključivo na objektivno utvrđivanje funkcionalnog stanja osoba s invaliditetom. Kroz Panel 2 Jedinstveni Nalaz i mišljenje: Ujednačavanje kriterija vještačenja prikazana je ideja osnivanja jedinstvenog tijela vještačenja, njegov rad od osnivanja do sada, te planovi za budućnost s konačnim ciljem da se kroz jedinstven, objektivan i neovisan sustav vještačenja utvrdi status osobe s invaliditetom, temeljem kojeg osoba s invaliditetom ostvaruje mogućnost uključivanja u sustav profesionalne rehabilitacije radi pripreme za uključivanje na tržište rada, te da se kroz sustava poticanja zapošljavanja zadrži u svijetu rada ili ostvaruje druga prava s naslova invaliditeta u sustavima koji ta prava osiguravaju. O temi su u Panelu govorili Marica Mirić, dopredsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Biserka Kozjak, korisnica usluge vještačenja, Marijana Dumančić, predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Nicole Schnell, zamjenica ravnatelja poslovne jedinice ATRIUM – Centra za radnu dijagnostiku, rehabilitaciju i zdravlje na radu u Društvu za psihosocijalne ustanove i Đurđica Blažinkov-Živković, pomoćnica ravnateljice za vještačenje iz Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Drugi dan započeo je uvodnom riječi Jasenke Sučec, pomoćnice ravnateljice za profesionalnu rehabilitaciju iz Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o profesionalnoj rehabilitaciji kao sastavnom dijelu procesa rehabilitacije osoba s invaliditetom, kojoj je cilj osposobiti osobu s invaliditetom za prikladan posao, zaposliti je, odnosno omogućiti da zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija. U Panelu 3 Rani početak profesionalne rehabilitacije, o izazovima i prijedlozima za poboljšanje govorili su Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja za medicinu rada i voditeljica Službe za medicinu rada, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Manda Knežević, predsjednica Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara, Bojana Dražić predstavnica Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb i Ingrid Pammer, predstavnica BBRZ – Centar za strukovno obrazovanje i rehabilitaciju, Austrija.

Panel 4 Ulazak i zadržavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada pružio je raspravu o načinima komunikacije s poslodavcima koji za cilj imaju poticanje ulaska osoba s invaliditetom u svijet rada, kao i o suradnji s ustanovama koje se bave profesionalnom rehabilitacijom kod zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom u kojoj  su sudjelovali  Marijana Đuzel, direktorica Upravljanja ljudskim potencijalima i organizacijom, Ericsson Nikola Tesla d.d., Martina Sajko Olovec, predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Marina Habijanec, vlasnica Obrta za proizvodnju ukrasnih predmeta KLIK, Franz Wolfmayr, predsjednik  Europskog udruženja pružatelja usluga za osobe s invaliditetom (EASPD) i Alen Kolar, pomoćnik ravnateljice za zapošljavanje iz Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Dvodnevna Konferencija „Put do održivog zapošljavanja osoba s invaliditetom“ polučila je zaključke koji su od iznimne važnosti za daljnje profiliranje sustava vještačenja, profesionalne rehabilitacije i održivog zapošljavanja osoba s invaliditetom po uzoru na primjere dobre prakse europskih zemalja.

Stručnjaci i predstavnici udruga osoba s invaliditetom izrazili su zadovoljstvo što ZOSI i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kontinuirano partnerski surađuju na izmjeni propisa u ovom području kao i na iznalaženju modela unapređenja sustava.