Edicije SOIH-a

Strateški plan SOIH-a 2016. - 2020.
SOIH - Revizija 2015.
SOIH - Završni račun 2015.
SOIH Godišnji izvještaj 2015.
Propisi
Socijalni model invaliditeta
SOIH bilten prosinac 2015.
SOIH bilten studeni 2015.
SOIH bilten listopad 2015.
SOIH bilten rujan 2015.
SOIH bilten kolovoz 2015.
SOIH bilten srpanj 2015.
Alternativno izvješće
Zaključne primjedbe Odbora UN
SOIH bilten lipanj 2015.
Godišnji izvještaj o radu 2014.