Predstavljena Europska strategija za prava osoba s invaliditetom 2021. - 2030.
04.03.2021.

Predstavljena Europska strategija za prava osoba s invaliditetom 2021. - 2030.

Dana 3. ožujka na Konferenciji za novinare Helena Dali povjerenica za ravnopravnost pri Europskoj komisiji predstavila je novu ambicioznu Strategiju za prava osoba s invaliditetom 2021.-2030. čija je svrha osigurati njihovo puno sudjelovanje u društvu, ravnopravno s drugima u EU i šire, u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i Povelje o temeljnim pravima Europske unije koji uspostavljaju jednakost i nediskriminaciju kao temelj politike EU-a.

Nova strategija nadovezuje se na prethodnu Europsku strategiju za osobe s invaliditetom 2010. - 2020. i pridonosi provedbi Europskog stupa socijalnih prava za koji će Komisija ovog tjedna usvojiti Akcijski plan koji služi kao kompas za zapošljavanje i socijalne politike u Europi. Strategija podržava provedbu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom od strane EU-a i država članica na razini EU-a i na nacionalnoj razini.

Povjerenica za ravnopravnost Helena Dalli istaknula je kako se mnoge osobe s invaliditetom i dalje suočavaju s preprekama kao što je pronalazak zaposlenja ili korištenje javnog prijevoza, a imaju pravo sudjelovanja u svim područjima života, na ravnopravnoj osnovni s drugima. Iako su protekla desetljeća donijela napredak u pristupu zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, zapošljavanju, rekreacijskim aktivnostima i sudjelovanju u političkom životu, i dalje postoje mnoge prepreke. Vrijeme je da se pojača europska akcija.

Sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima nije moguće kada okruženje - fizičko ili virtualno - nije pristupačno. Zahvaljujući dobrom pravnom okviru EU-a (npr. Europski zakon o pristupačnosti, Direktiva o internetskoj pristupačnosti, Prava putnika) pristup se poboljšao, međutim, mnoga područja još uvijek nisu obuhvaćena pravilima EU-a, a postoje razlike u pristupačnosti zgrada, javnih prostora i nekih oblika prijevoza. Stoga će Europska komisija 2022. godine pokrenuti Europski resursni centar ‘AccessibleEU’ kako bi se stvorila baza znanja s informacijama i dobrim praksama o pristupačnosti u svim sektorima.

Na Konferenciji je istaknuto kako će ostvarivanje ambicija strategije zahtijevati snažnu predanost svih država članica. Zemlje EU ključni su akteri u provedbi UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Komisija će uspostaviti Platformu za osobe s invaliditetom, okupljajući nacionalna tijela odgovorna za provedbu Konvencije, organizacije osoba s invaliditetom i Komisiju kako bi podržala provedbu Strategije i poboljšala suradnju i razmjenu na provedbi Konvencije. Platforma će imati sveobuhvatnu internetsku prisutnost i osigurati kontinuitet aktivnosti tijekom cijele godine. Osobe s invaliditetom bit će dio dijaloga i dio procesa provedbe Strategije za prava osoba s invaliditetom 2021. - 2030. Komisija će pitanja o invaliditetu integrirati u sve politike i glavne inicijative EU-a. Budući da prava osoba s invaliditetom ne završavaju na europskim granicama, Komisija će promovirati prava osoba s invaliditetom globalno. Ovom strategijom EU će ojačati svoju ulogu zagovornika prava osoba s invaliditetom. EU će koristiti instrumente kao što su tehnička pomoć i financijski programi, podrška putem izaslanstva EU-a, politički dijalog i rad na multilateralnim forumima kako bi podržala partnerske zemlje u njihovim nastojanjima da provedu UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i pružila smjernice za provedbu ciljeva održivog razvoja na način koji uključuje osobe s invaliditetom.

Desetogodišnja strategija postavlja ključne inicijative oko tri glavne teme:

Prava EU-a: osobe s invaliditetom imaju isto pravo kao i ostali građani EU-a da se presele u drugu zemlju ili sudjeluju u političkom životu. Na temelju iskustva pilot-projekta koji se odvija u osam zemalja, do kraja 2023. Europska komisija predložit će Europsku karticu za osobe s invaliditetom za sve zemlje EU-a koja će olakšati međusobno priznavanje statusa invaliditeta između država članica, pomažući osobama s invaliditetom da uživaju svoje pravo na slobodno kretanje. Komisija će također usko surađivati ​​s državama članicama kako bi osigurala sudjelovanje osoba s invaliditetom u izbornom procesu 2023. godine.

Neovisan život i autonomija: osobe s invaliditetom imaju pravo na neovisan život i odabir mjesta i s kim žele živjeti. Kako bi podržala neovisan život i uključivanje u zajednicu, Komisija će razviti smjernice i pokrenuti inicijativu za poboljšanje socijalnih usluga za osobe s invaliditetom.

Nediskriminacija i jednake mogućnosti: cilj strategije je zaštititi osobe s invaliditetom od bilo kojeg oblika diskriminacije i nasilja. Cilj je osigurati jednake mogućnosti i pristup pravdi, obrazovanju, kulturi, sportu i turizmu. Također mora biti zajamčen jednak pristup svim zdravstvenim službama i zapošljavanju.

Europsku strategiju za prava osoba s invaliditetom 2021. - 2030. možete preuzeti ovdje.