EDF O OSIGURAVANJU PRISTUPAČNOSTI U OKVIRU ENERGENTSKE OBNOVE
24.03.2021.

EDF O OSIGURAVANJU PRISTUPAČNOSTI U OKVIRU ENERGENTSKE OBNOVE

Europski forum osoba s invaliditetom (EDF) sudjelovao je na savjetovanju Europske komisije o Mapi puta za reviziju Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada, s ciljem osiguravanja inkluzivne vizije te kako bi  pristupačnost bila uključena u strategiju obnove.  Izjavu EDF – a  od dana 22.ožujka 2021.  možete pročitati ovdje.