Program za održivi razvoj 2030.
25.09.2015.

Program za održivi razvoj 2030.

Opća skupština UN-a usvojila je Međunarodni razvojni okvir - Program za održivi razvoj 2030. Program 2030. koji se nastavlja na milenijske razvojne ciljeve, naglašava važnost uključivanja i sudjelovanja osoba s invaliditetom u održivom razvoju bez diskriminacije i siromaštva.  Programom 2030. obuhvaćen je ambiciozan skup od 17 ciljeva održivog razvoja i 169 povezanih ciljeva. Također je uključen i Akcijski program Ujedinjenih naroda iz Adis Abebe donesen u srpnju, a kojim se utvrđuju različita sredstva potrebna za provedbu Programa 2030., uključujući domaće resurse, privatno financiranje i službenu razvojnu pomoć.

Europski forum osoba s invaliditetom u suradnji s International Disability Alliance i International Disability and Development Consortium godinama su zagovarali uključivanje osoba s invaliditetom u Program 2030. Program održivog razvoja uključuje izravan spomen osoba s invaliditetom u područjima koja se tiču ljudskih prava, ranjivih skupina, obrazovanja, zapošljavanja, smanjenja siromaštva, inkluzivnih gradova, instrumenata provedbe i podataka. 

Više o novom Programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030. na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5708_hr.htm