Aktualnosti

HRVATSKI SABOR – PRIMJER DOBRE PRAKSE
16.01.2019.

HRVATSKI SABOR – PRIMJER DOBRE PRAKSE

S posebnim zadovoljstvom primili smo vijest da je prva prilagođena govornica upravo postavljena dana 16. siječnja 2019. godine u Hrvatskom saboru. To je prilika da osobe...
» više