Završna konferencija projekta IzaZOVI u krizi
21.09.2023.

Završna konferencija projekta IzaZOVI u krizi

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske provela je online Završnu konferenciju projekta „Izazovi u krizi“ koja je održana 19. rujna 2023. putem Zoom platforme. U uvodnim riječima predsjednica SOIH-a Marica Mirić naglasila je velik doprinos ovog projekta za unaprjeđenje politika u području zaštite i spašavanja u kriznim situacijama u koje osobe s invaliditetom još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri zastupljene, unatoč snažnom zagovaranju primjene Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Zaključila je kako ovaj projekt ima značajnu vrijednost kako za osobe s invaliditetom, tako i za sve one koji sudjeluju u procesu zaštite i spašavanja u kriznim situacijama, ali i za donositelje odluka i kreatore politika u ovom području. Potom je voditeljica projekta Martina predstavila ključne odrednice projekta i na sveobuhvatan način prikazala provedene aktivnosti i ostvarene rezultate. Napomenula je kako su, osim edukacija i treninga usmjerenih na jačanje kapaciteta partnerskih organizacija, izrađene i tri edicije: Priručnik za postupanje u kriznim situacijama, Vodič za osobe s invaliditetom u kriznim situacijama te Preporuke za očuvanje mentalnog zdravlja koji će zasigurno biti koristan alat za pomoć i podršku djelovanju u budućim kriznim situacijama. Među najznačajnijim postignućima istaknula je uspostavljenih devet Timova za krizne situacije koji djeluju na lokalnoj i regionalnoj razini te razvijenu volontersku mrežu na području 9 jedinica lokalne i regionalne samouprave u kojima sinergijski djeluju članovi Timova za krizne situacije, volonteri s invaliditetom i volonteri partnera Saveza izviđača Hrvatske. Posebno je naglasila vrlo konstruktivnu suradnju s predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnicima operativnih snaga civilne zaštite i udrugama osoba s invaliditetom na područjima u kojem se projekt provodi te iznimno kvalitetnu suradnju i velik doprinos partnerskih organizacija bez kojih ostvarenje rezultata ne bi bilo moguće. Završna konferencija okupila je 50 sudionika među kojima su, uz predstavnike nositelja projekta i partnerskih organizacija, prisustvovali predstavnici nacionalnih saveza i udruga članica osoba s invaliditetom te predstavnici operativnih snaga civilne zaštite i jedinica lokalne i regionalne samouprave.