XXIV. hrvatski simpozij
18.10.2019.

XXIV. hrvatski simpozij

21. i 22. listopada 2019. - XXIV. hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem