Stručni skup o učincima Istanbulske konvencije
27.03.2019.

Stručni skup o učincima Istanbulske konvencije

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež dana 26. ožujka 2019. održala je na Tribini Grada Zagreba stručni skup na temu „Što se promijenilo ratifikacijom Istanbulske konvencije?“. Nasilje nad ženama predstavlja teško kršenje ljudskih prava, a Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji ima za cilj zaštitu žena, suzbijanje diskriminacije žena, rad na okvirima politika i mjera za zaštitu žena žrtava nasilja, pružanje podrške i pomoći drugim tijelima radi uspješnije eliminacije nasilja te omogućavanje praćenja poštivanja prava iz Konvencije. Sutkinja Visokog prekršajnog suda predstavila je svrhu, cilj i djelovanje Istanbulske konvencije. Istaknula je ozbiljnost problema nasilja nad ženama prikazom poražavajućih statističkih podataka o ženama žrtvama nasilja. Naglasila je kako mjere za sankcioniranje nasilja trebaju biti jasnije određene te da su sankcije preblage i u nedovoljnoj mjeri učinkovite, razmjerne i odvraćajuće od ponovnog počinjenja. Predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) napomenula je kako ministarstvo predstavlja koordinacijsko tijelo u donošenje i provedbi Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji od 2017. do 2022. godine. Predstavila je aktivnosti koje ministarstvo provodi kako bi doprinijelo smanjenju nasilja u obitelji, a one uključuju pružanje izravne pomoći i osnaživanje žrtava nasilja, pružanje potpore organizacijama civilnog društva koje štite žrtve nasilja, senzibilizaciju javnosti o štetnosti nasilničkog ponašanja i međuresornu suradnju. Najavila je kako pripremaju natječaj za udruge koje pružaju usluge pomoći i podrške žrtvama nasilja. Predstavnica iz Centra za seksualna prava – Ženska soba prikazala je koji se članci Konvencije odnose na organizacije iz nevladinog sektora te je ukazala na nedostatno podržavanje organizacija i skloništa i potrebu za sustavnim financiranjem, nedostatak istraživanja i relevantnih statističkih podataka o nasilju u obitelji i nad ženama, nedovoljno podizanje svijesti javnosti, problem teritorijalne rasprostranjenosti  usluga pomoći i podrške žrtvama, te na potrebu za osnivanjem centara za žrtve nasilja – osobito seksualnog nasilja koje je još uvijek nedovoljno prepoznato. Nužno je zajedničko koordinirano djelovanje svih resora, usklađenost zakona i dosljednost njihove provedbe, međuresorne edukacije i unapređenje suradnje. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova predstavila je međunarodni i nacionalni pravni okvir u području nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te je istaknula potrebu poboljšanja postojećih zakona, propisa i pravilnika u područjima prevencije, zaštite i potpore te kaznenom progonu. Na stručnom skupu je sudjelovala Martina Mokus iz Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske.