Stručni posjet i radionice u okviru europskog projekta
23.05.2019.

Stručni posjet i radionice u okviru europskog projekta

U okviru projekta europskog projekta “The world is more colourful with us” kojeg provodi MEOSZ, a na kojem je SOIH partner, dopredsjednica SOIH-a Marica Mirić i stručna suradnica Martina Mokus sudjelovale su od 20. do 22. svibnja na radionicama i studijskom posjetu u Gardony-u, Mađarska. Posjet je organiziran sa svrhom upoznavanja partnerskih organizacija projekta sa europskim zakonodavnim okvirom te razmjena iskustva partnerskih organizacija u području pristupačnosti okoliša i stanovanja te koncepte neovisnog življenja. Marica Mirić i Martina Mokus dale su pregled navedenih tema i stanja u Hrvatskoj  te su predstavile nacionalni zakonodavni okviri i praktična iskustva o pristupačnosti i neovisnom življenju osoba s invaliditetom u Hrvatskoj.