„SEMINAR e – KOMUNIKACIJA SA SUDOVIMA“
16.11.2020.

„SEMINAR e – KOMUNIKACIJA SA SUDOVIMA“

Dana 11. studenoga 2020. održan je online seminar na temu „e - komunikacija sa sudovima – obveze pravnih osoba“, pod vodstvom doc. dr. sc. Turkalj Kristiana i Jakovac Valentina, odvjetnika i stečajnog upravitelja, a ispred SOIH – a na njemu je sudjelovala pravnica Lorena Vovk.

Usluga e - komunikacije namijenjena je elektronskoj komunikaciji između sudova i korisnika (odvjetnika, javnih bilježnika, vještaka, stečajnih upravitelja, državnog odvjetništva i pravnih osoba), a u budućnosti se očekuje omogućavanje usluge i za građane. Europska unija donijela je odluku da će do 2023. godine sudovi u EU međusobno komunicirati elektronski.

Putem e – komunikacije za sada je moguće slati podneske općinskim i županijskim sudovima te trgovačkim sudovima i Visokom trgovačkom sudu. Od 1. rujna 2020. postoji obveza svih pravnih osoba komunicirati s navedenim sudovima putem usluge  e – komunikacije. Ukoliko pravna osoba uputi podnesak sudu poštom, sud će odrediti rok u kojem je pravna osoba obvezna podnesak poslati putem usluge  e – komunikacija sa sudovima.

Da bi pravna osoba mogla koristiti uslugu e-komunikacije mora imenovati osobu koja će je zastupati, a koja mora posjedovati: elektroničku vjerodajnicu sigurnosne razine 3 i više, kvalificirani elektronički potpis, a pravna osoba, kao i opunomoćenik trebaju biti upisane u interni registar kod Ministarstva pravosuđa. Za upis u interni registar u Ministarstvu pravosuđa i uprave potrebno je na adresu elektroničke pošte ekomunikacija@mpu.hr dostaviti OIB, naziv  i e-mail adresa pravne osobe te ime i prezime i OIB opunomoćenika koji će u ime pravne osobe odrađivati radnje u e–komunikaciji.