SEDMODNEVNI TRENING ČLANICA SOIH-MREŽE ŽENA S INVALIDITETOM 2022.
03.08.2022.

SEDMODNEVNI TRENING ČLANICA SOIH-MREŽE ŽENA S INVALIDITETOM 2022.

Sedmodnevni trening članica SOIH-Mreže žena s invaliditetom održava se već četranestu godinu zaredom.

Cilj je Treninga edukacija i promicanje aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (KPOSI) radi zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom, na temelju članka 6. „Žene s invaliditetom“, te drugih međunarodnih i nacionalnih dokumenata koji se bave zaštitom i unapređenjem prava osoba s invaliditetom, a posebice žena s invaliditetom.

SOIH-Mreža žena s invaliditetom je organizacijska jedinica unutar Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH. Osnovana je 2001. godine, a u sklopu Mreže djeluje SOIH-SOS telefon za žene s invaliditetom žrtve nasilja.

Svake godine Trening dobiva poseban sadržaj sukladno aktualnim događanjima i donošenju i izmjeni propisa. Također se kontinuirano provodi osnaživanje i podizanje samosvijesti žena s invaliditetom, posebno s naglaskom na osnaživanje za prijavu nasilja ma koje vrste ono bilo.

U Centru M.A.R.E. u Rovinju od 24. do 31. srpnja održano je pet edukacijskih modula, sedam modula vezanih za Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i dva modula osnaživanja žena s invaliditetom. Trening se održavao uz financijsku potporu Grada Zagreba, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.

Prvi dan dolaska u Centar M.A.R.E. obilježen je podsjećanjima na rad i djelo velikog humanitarca, doktora Zorislava Bobuša, prigodnim govorom i minutom šutnje odana mu je počast. Večer su sudionice iskoristile za šetnju uz more radi poboljšanja zdravlja dišnih puteva i lokomotornog sustava jer su zona Centra M.A.R.E. i Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” upravo one u kojima je Austro-Ugarska gradila objekte za provođenje rehabilitacije dišnog sustava.  

Prema predviđenom programu, radni dio Treninga započeo je u ponedjeljak, 25. srpnja, uvodnim izlaganjem Gordane Jurčević, predsjednice SOIH-Mreže žena s invaliditetom, koja je ukratko predstavila rad Mreže. Posebno je naglasila aktivnosti koje se odvijaju povodom značajnih datuma za žene s invaliditetom, odnosno za SOIH-pokret žena s invaliditetom:

14. veljače – One Billion Rising/Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama – uključivanje u globalnu kampanju protiv nasilja nad ženama u partnerstvu s drugim ženskim mrežama u RH;

8. ožujka – Međunarodni dan žena – Okrugli stol/tribina u partnerstvu s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom – Kampanja 'Aktivne i uključene';

22. rujna – Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama – različite aktivnosti;

25. studenoga – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama;

25. studenoga do 10. prosinca – Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja/Kampanja bijele vrpce – posjete školama, treći i četvrti razredi tehničkih srednjih škola i vrtićima te dijeljenje bijelih vrpci zastupnicima Sabora i drugih institucija;

10. prosinca – Međunarodni dan ljudskih prava – Okrugli stol o ženskim ljudskim pravima – predstavljanje rezultata Kampanje, međunarodnih i nacionalnih postignuća.

Rad SOIH-SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilje predstavila je Štefica Roginić, voditeljica SOS telefona. Istaknula je da se nažalost broj žena s invaliditetom koji prijavljuju nasilje sve više povećava, a posebno se osvrnula na nasilje koje se događalo u vrijeme pandemije jer je broj prijava bio velik, iako one nisu odražavale stvarno stanje jer zbog prisutnosti nasilnika (rad od kuće) žene nisu bile u mogućnosti prijaviti nasilje. Uz to naglasila je sve veći porast ekonomskog nasilja u obitelji.

Tea Rubeša, savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom planirala je predstaviti položaj žena s invaliditetom u RH, no zbog bolesti je bila spriječena sudjelovati.

Koordinatorica Mreže Marica Mirić dala je prikaz najznačajnijih pokazatelja o ženama s invaliditetom iz Izvješća o ženama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj HZJZ-a od kojih je posebno istaknula vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet, odnosno pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja žena.

Žene s invaliditetom i COVID-19 predstavila je Martina Mokus, članica Mreže, kroz prikaz višestrukog utjecaja pandemije na žene s invaliditetom, a osobito na zdravlje, zapošljavanje, pružanje usluga i rodno uvjetovano nasilje. Također je dala preporuke koje bi države trebale usvojiti s ciljem smanjenja negativnog utjecaja pandemije na žene s invaliditetom i unapređenja kvalitete njihova života.

S posebnim zadovoljstvom sudionicama su se obratile Nina Platonova i Svetlana Topolevska, žene s invaliditetom raseljene iz Ukrajine, a koje su o temi žene s invaliditetom i ratne situacije progovorile iz vlastitog iskustva. Istaknule su specifičnosti problema s kojima se s žene s invaliditetom suočavaju u kriznim situacijama - ratu i izbjeglištvu. Iskazale su iznimnu zahvalnost Hrvatskoj i Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj koji su im pružili dom i potrebnu pomoć.

Marica Mirić predstavila je novi strateški okvir za promicanje prava žena s invaliditetom. Prikazala je najznačajnije nacionalne, europske i međunarodne dokumente za zaštitu i ostvarivanje prava žena s invaliditetom, s posebnim naglaskom na prioritete mjere i aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi se osiguralo puno poštivanje ženskih ljudskih prava i postigao ravnopravan položaj u društvu.

Saborska zastupnica Ljubica Lukačić, kao dugogodišnja članica Mreže i aktivistica u području unaprjeđenja položaja žena s invaliditetom, provela je radionicu za poticanje žena s invaliditetom za uključivanje u politički život sukladno članku 29. KPOSI. Naglasila je važnost uključivanja žena u kreiranju politika i donošenju odluka koje izravno utječu na njihov položaj i doprinose pozitivnim promjenama u društvu.

Posebnu pozornost sudionica izazvalo je inspirativno izlaganje Mire Katalenić, članice Mreže, o temi žene liderice u udrugama osoba s invaliditetom. Ulogu liderica prikazala je kroz različite perspektive, a kroz prikaz osobnog iskustva i postignuća motivirala je sudionice na poduzimanje inicijativa i veće sudjelovanje u zajednicama iz kojih dolaze.

Cjelodnevni trening o vještinama komunikacije održala je Ivanka Jovanović, izvršna direktorica Nacionalne organizacije osoba s invaliditetom Srbije. Trening je na interaktivan način obuhvatio upoznavanje s vrstama komunikacije, elementima uspješne komunikacije, osobinama ličnosti sudionika i mitovima o komunikaciji, a kroz nekoliko vježbi sudionice su naučile kako aktivno slušati, uspješno poslati povratnu informaciju, prenijeti poruku u trajanju od samo jedne minute te komunicirati uz uvažavanje.

Zamjenica voditeljice SOS telefona Ivana Kučina održala je jednodnevni Trening pisanja EU projekta u okviru kojeg je predstavila EU fondove, operativne programe, značajke projekata i programa, a potom je prikazala životni ciklus projekta kroz primjer postojećeg projekta. Također je predstavila proces prijave EU projekata te ukazala na ključne stavke i ograničenja na koja je posebno važno obratiti pozornost. Izlaganje je za sudionice bilo edukativno i motivirajuće.

Obveze RH vezano za Istanbulsku konvenciju i dosadašnja postignuća kroz četiri godine prikazala je Marica Mirić. Predstavila je mehanizam praćenja i naglasila kako je RH dužna periodično izvještavati GREVIO skupinu o ispunjavanju standarda zaštite žena i žrtava nasilja u obitelji, a prvo izvješće RH je podnijela u ožujku ove godine. Posebno je istaknula ulogu nevladinih organizacija te prikazala prvo Izvješće u sjeni o implementaciji Istanbulske konvencije koje je, paralelno s Izvješćem RH, izradila skupina udruga koordinirana od strane udruge SOS Rijeka – centra za nenasilje i ljudska prava i podnijela Vijeću Europe.

Gordana Jurčević predstavila je temu reproduktivno zdravlje žena s invaliditetom s naglaskom na prava koja reproduktivno zdravlje obuhvaća, a koja su zajamčena KPOSI. Posebno je istaknula kako se žene s invaliditetom još uvijek u velikoj mjeri suočavaju s nepristupačnim ambulantama, ginekološkim stolovima i mamografskim aparatima, osobito u ruralnim područjima. Poručila je kako je nužno osnaživati i educirati žene s invaliditetom o reproduktivnom zdravlju i pravu te medicinske djelatnike i stručnjake u zdravstvu.

Mreža je provela revidiranje Strateškog plana SOIH - Mreže žena s invaliditetom 2021. - 2025. i izradila nacrt Akcijskog plana SOIH - Mreže žena s invaliditetom od srpnja 2022. do srpnja 2023.

Sedmodnevni trening obilježile su brojne edukacije, radionice i treninzi, ali i međusobno umrežavanje, razmjena iskustva i pozitivnih praksi, rješavanje izazova, zajedničko druženje, kao i jutarnje i večernje rehabilitacijske šetnje uz more.

Na Sedmodnevnom treningu, kao članice Mreže, sudjelovale su predstavnice iz Udruge s invaliditetom Križevci, Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije, Udruge invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Grada Duga Resa, Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Udruge osoba s invaliditetom Slatina, Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Udruge invalida rada Zagreba, Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije, Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba, Društva distrofičara Zagreb, Udruge civilnih invalida rata Hrvatske i predstavnice raseljenih žena s invaliditetom iz Ukrajine.

Unatoč pozitivnim pomacima, nasilje se i dalje snažno širi nad ženama, a osobito nad ženama s invaliditetom. Još uvijek je pred SOIH-Mrežom žena s invaliditetom velik izazov koji ostavlja puno prostora za napredak kako bi se žene s invaliditetom žrtve nasilja osjećale zaštićenima i ohrabrile na prijavu nasilnika.