„Ravnopravnost spolova danas za održivo sutra“
09.03.2022.

„Ravnopravnost spolova danas za održivo sutra“

U okviru tradicionalne kampanje „Aktivne i uključene“ Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Pravobranitelj za osobe s invaliditetom na Međunarodni dan žena 8. ožujka održali su Okrugli stol o temi „Ravnopravnost spolova danas za održivo sutra“, koji je okupio 80 sudionika. Skup je moderirala Gordana Jurčević, predsjednica SOIH-Mreže žena s invaliditetom. Na početku skupa sudionicima se obratila Renata Sabljar-Dračevac, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora. Uz isticanje značaja tema koje su se našle u programu, pozvala je na posvećivanje više pozornosti politikama koje uključuju rodnu dimenziju i izrijekom žene s invaliditetom. Potom je Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, predstavila položaj žena s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Naglasila je da su predrasude u odnosu na žene s invaliditetom još uvijek daleko veće u području neovisnog življenja, posebice kad se radi o partnerskim odnosima, majčinstvu i slično, a isto tako naglasila je brojne fizičke, komunikacijske i orijentacijske barijere. Rada Borić, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, je na inspirativan način  ukazala na odnos između ravnopravnosti spolova i demokracije ilustrirajući to pokazateljima koji idu na štetu žena s invaliditetom uspoređujući ranjive skupine žena koje sve od reda doživljavaju teške oblike diskriminacije i stigmatizacije. Štefica Roginić, voditeljica SOIH-SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja, predstavila je rad SOS telefona u okolnostima pandemije COVID-19, istaknuvši novu pojavu prijavljivanja ekonomskog nasilja nad ženama s invaliditetom od strane tzv. zdravih žena. Zatim je Kristina Peruničić, koordinatorica programa Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, predstavila novu dimenziju pristupa ravnopravnosti spolova prikazujući ISO standarde kao alate za postizanje većeg stupnja ravnopravnosti spolova. Posebnu pozornost privukli su primjeri koji nedvojbeno pokazuju da i u području standarda postoji neravnopravnost. Nakon toga sudionicima se obratila Marica Mirić, dopredsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, koja je predstavila rad na pripremi Alternativnog izvješća skupini GREVIO. Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, predstavila je neravnopravan položaj žena kroz brojne ilustrativne podatke i mjere koje treba poduzeti. I ove godine je tradicionalni Okrugli stol nedvosmisleno je pokazao da je nasilje gorući problem jer je već u ovoj godini ubijeno pet žena, a u četiri slučajeva ubojice su bili sinovi, dok u petom slučaju poznanik, a također na tri žene izvršen je pokušaj ubojstva. Iako se ubojstvo kao oblik nasilja rijetko pojavljuje kod žena s invaliditetom, valja istaknuti da su ostali oblici kao što su emocionalno i ekonomsko nasilje višestruko više prisutni nego kod ostalih žena.