Poziv za podršku ženama s invaliditetom Afganistana
21.09.2021.

Poziv za podršku ženama s invaliditetom Afganistana

SOIH-Mreža žena s invaliditetom povodom 22. rujna - Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama izražava solidarnost i potiče inicijativu za pružanje podrške ženama s invaliditetom iz Afganistana u borbi za njihova ljudska prava. 

Pozivamo i Vladu RH da u slučaju prihvata izbjeglica iz Afganistana osigura ženama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju i muškarcima s invaliditetom potrebnu podršku obraćanjem na broj telefona 098 812 241 SOIH-Mreže žena s invaliditetom sa stalnim dežurstvom.