Održan Okrugli stol „Inkluzija kao univerzalno ljudsko pravo“
14.06.2022.

Održan Okrugli stol „Inkluzija kao univerzalno ljudsko pravo“

U organizaciji 8. Centra znanja dana 13. lipnja 2022. održan je Okrugli stol „Inkluzija kao univerzalno ljudsko pravo“ u okviru Kampanje „Inkluzija je ljudsko pravo“, koja je usmjerena podršci donošenju Zakona o inkluzivnom dodatku i uspostavi inkluzivnog pristupa izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom s osobama bez invaliditeta i oslobađanju od nediskriminacije i netolerancije. Kampanja se provodi uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. U uvodnom izlaganju Marica Mirić, dopredsjednica SOIH-a, naglasila je kako je cilj inkluzije obuhvatiti sve ljude bez obzira na rasu, spol, invaliditet, medicinske i druge potrebe. Također je istaknula razliku između integracije, koja se odnosi na sposobnost prilagodbe pojedinca i inkluzije, koja podrazumijeva aktivnu ulogu zajednice te dodala da inkluzija nije poput prekidača svjetla koji se jednostavno uključuje ili isključuje. Više je poput prekidača za prigušivanje koji gurate naprijed prema svjetlu s metrikom namjernosti, fokusa i izvedbe. To je putovanje, a ne obična kontrolna lista. Doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavila je različite vrste izazova koji se javljaju u kontekstu socijalne inkluzije. Najznačajniji ipak ističe ranu intervenciju u kontekstu jednakog značenja, kako za dijete tako i za obitelj. Jedna je od najčešće prisutnih predrasuda kako se osiguravanjem većih financijskih sredstava svi problemi mogu riješiti, pri čemu se previđaju izazovi povezani s operativnim aktivnostima. Prof. dr. sc. Dejana Bouillet s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izdvojila je obrazovanje kao ključan preduvjet holističkog pristupa djeci s teškoćama u razvoju, koji podrazumijeva uključivanje i drugih perspektiva pored medicinske te korištenje odgovarajuće terminologije. Na kraju sudionicima se obratio doc. dr. sc. Tihomir Žiljak, koji je istakao brojne dimenzije inkluzije, govorio o preprekama u području obrazovanja, naglasivši pritom kako se pozitivni pomaci trebaju događati u kraćim vremenskim rokovima nego što je to trenutno slučaj.

Inspirativna i bogatim iskustvom u radu s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom predavanja izazvala su velik interes sudionika i bogatu raspravu.

Na kraju predstavljen je i promotivni video kampanje 8. Centra znanja „Inkluzija je ljudsko pravo“ u kojem su sudjelovale osobe s invaliditetom i osobe bez invaliditeta poručujući da inkluzija nije isključivanje osoba s invaliditetom iz društvenih aktivnosti u koje su osobe bez invaliditeta uključene; inkluzija nije samo fizičko uključivanje osoba s invaliditetom, a da je inkluzija sudjelovanje osoba s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi, osiguravanjem mogućnosti i prilagodbi sukladno individualnim potrebama.