Održan Capacity building u okviru projekta DREE
10.07.2023.

Održan Capacity building u okviru projekta DREE

U sklopu projekta DREE SOIH je 7. srpnja 2023. organizirao i proveo Capacity building trening pod nazivom „ABC modernog aktivizma“. Nakon dobrodošlice i predstavljanja sudionika u prvom dijelu treninga definiran je aktivizam te su pojašnjena osnovna načela razvoja aktivističke strategije. Zatim su objašnjene različite vrste aktivističkih strategija. Naglašeno je kako se aktivisti mogu služiti konvencionalnim metodama, ali i različitim formama građanskog neposluha. Treći dio treninga fokus je stavio na temu aktivizma putem društvenih mreža, dok su u završnom dijelu ponovljeni neki od najznačajnijih naglasaka te je donesen zaključak. Održani Capacity building bio je interaktivnog karaktera, a sudionici su se aktivno uključili kroz vježbu i provjeru znanja na kvizovima. U narednima aktivnostima u okviru projekta DREE oni će djelovati u ulogama osoba koje donose promjenu kroz provođenje dvije naknadne aktivnosti s primarnim ciljem podizanja svjesnosti u zajednici osoba s invaliditetom o važnosti sudjelovanja u izborima za Europski parlament.