Kontakt za sve CZSS i pružatelje usluga socijalne skrbi
23.03.2020.

Kontakt za sve CZSS i pružatelje usluga socijalne skrbi

Molimo sve predstavnike saveza i udruga da se za sve upite vezane uz korona virus obraćaju na e-mail adresu korona@mdomsp.hr .