KONFERENCIJA ZAJEDNO ZNANJEM
11.05.2022.

KONFERENCIJA ZAJEDNO ZNANJEM

Udruga MoSt, kao Centar znanja za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, okuplja 12. i 13. svibnja 2022. godine, na konferenciji "Zajedno znanjem", stručnjake i aktiviste koji djeluju u različitim institucijama, ustanovama i organizacijama civilnog društva te predstavnike devet centara znanja iz Republike Hrvatske, među kojima je i 8. Centar znanja

Osnovni cilj Konferencije je progovoriti otvoreno i glasno o rastućem problemu siromaštva i socijalne isključenosti, iz pozicije znanja i iskustva rada u različitim područjima društvenih djelovanja te doprinijeti povezivanju i umrežavanju na svim razinama, širenju znanja i informacija, boljim i učinkovitijim javnim politikama, socijalnoj pravdi i razvoju usluga za različite ranjive skupine.

Dopredsjednica SOIH-a na Konferenciji će u ime 8. Centra znanja predstaviti zajedničke Kampanje "Je li osobama s invaliditetom u RH pristupačno stanovanje lutrija" i "Inkluzija je ljudsko pravo".

Program Konferencije možete preuzeti na poveznici