Konferencija „Prava žrtve – osiguranje mjera zaštite
23.09.2019.

Konferencija „Prava žrtve – osiguranje mjera zaštite"

Dana 20. rujna 2019. održana je međusektorska Konferencija „Prava žrtve – osiguranje mjera zaštite“. Tom prilikom obilježena je šesta godina rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja – 116 006 te trinaesta godišnjica osnivanja Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

 

Pomoćnica ministra pravosuđa Vedrana Šimundža Nikolić u pozdravnom govoru istaknula je da je potrebno u praksi osigurati primjenu prava žrtava kaznenih djela, a izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Miren Špek i Maja Štahan, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja predstavili su dosadašnja postignuća Udruge, rad postojećih programa te su istaknuli izazove s kojima se susreću u radu.

 

Anita Matijević, voditeljica Odjela maloljetničke delikvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji iz Ravnateljstva policije predstavila je ulogu policijskih službenika pri provjeri provedbe mjera opreza, a zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu Natalija Slavica predstavila je  načine koje državno odvjetništvo ima na raspolaganju kako bi se zaštitile žrtve u postupku. Ujedno  je predstavila institut pojedinačne procjene te prednosti audio-video način ispitivanja žrtve.

 

Maida Pamuković iz Službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa objasnila  je na koji način se  žrtva obavještava o izlasku iz izdržavanja kazne zatvora, dok je Ispred Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Vukovaru  Branka Lučić predstavila  svoja iskustva u provođenju pojedinačne procjene žrtve i ispitivanja žrtve putem audio video uređaja.

 

Iskustva stečena  u radu kao  opunomoćenica žrtve  iznijela je odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić, a u nastavku Konferencije o radu osobe od povjerenja s govorila je Sandra Turkanović iz Ženske grupe Korak Karlovac. Željka Barić, ravnateljica Doma za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb” predstavila je mogućnosti smještaja u sigurnim kućama radi zaštite žrtava obiteljskog nasilja.

 

O psihološkom aspektu žrtve te utjecaju mjera zaštite na žrtve govorila je  Anamaria Drožđan-Kranjčec, voditeljica pravnog tima Ženske sobe govorila je,  potom je Ivana Eterović iz Hrvatskog pravnog centra predstavila rezultate kvalitativnog istraživanja na uzoru žrtava nasilja koje je provedeno u sklopu projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela –Vicatis“ te web stranicu koja je izrađena u svrhu jednostavnijeg informiranja žrtava i svjedoka kaznenih djela.

 

Konferencija je poslužila kao prilika za povezivanje predstavnika institucija i organizacija civilnog društva koje su uključene u rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja. Sudionici su  imali priliku  osvrnuti se  na praksu u odnosu na aktualni pravni okvir osiguranja mjera zaštite žrtava te pružanja podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj.

Ispred SOIH-a  na Konferenciji je sudjelovala Lorena Vovk, mag.iur.