Javna prezentacija rezultata projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela“
28.02.2019.

Javna prezentacija rezultata projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela“

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske predstavio  je dana 27. veljače 2019 na  Pravnom fakultetu rezultate projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela“.

Projekt  je namijenjen istraživanju kaznenog postupka iz perspektive žrtve, s ciljem osiguravanja mehanizama koji služe poboljšanju položaja žrtve u kaznenom postupku.

Hrvatski pravni centar koordinira projekt, a partneri su: Ministarstvo pravosuđa i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Udruga Patent iz Mađarske, Centar za pravne resurse iz Rumunjske, slovenska Udruga za nenasilnu komunikaciju i Mirovni institut.

U sklopu projekta provedeno je empirijsko istraživanje o podršci žrtvama u kaznenom postupku, iz  perspektive žena koje su žrtve nasilja u obitelji. Nakon  pozdravih riječi partnera, o projektu i rezultatima istraživanja  uvodno je izlagala izv. profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, glavna pravna stručnjakinja na projektu, Elizabeta Ivičević Karas.

Prezentaciju modula za multisektorski trening stručnjaka – informiranje žrtve o pravima, upućivanje žrtve u sustav podrške, pristup žrtvi održao je  Zoran Burić, docent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pravni stručnjak na projektu i Ana Ergović Kuzmanović, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Zagrebu.

Na prezentaciji je ujedno  predstavljena i  Web stranica te informativni materijal o pravima žrtava i dostupnoj podršci.

Ispred SOIH-a na prezentaciji je sudjelovala stručna suradnica Lorena Vovk.