Izvedba Vagininih monologa
08.03.2014.

Izvedba Vagininih monologa

Žene članice SOIH - Mreže žena s invaliditetom, po drugi puta, kroz posebnu izvedbu „Vagininih monologa“ spisateljice i aktivistice Eve Ensler, otvoreno su progovorile o svojim žudnjama, strastima ali i o diskriminirajućem položaju žena s invaliditetom u društvu. Nadahnuta motom V-day-a „Bez rampe – STOP nasilju nad ženama s invaliditetom“ predstava redateljice Dubravke Crnojević-Carić, prvi puta izvedena 2011. godine, nastala je u suradnji SOIH-a i Centra za ženske studije. Predstava je izvedena sa ciljem razbijanja društvenih predrasuda o seksualnosti i ljubavi žena s invaliditetom, na Međunarodni dan žena, u prepunoj dvorani Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Poruka predstave jest da se kroz prikaz priča, odnosno, iskustava žena različite životne dobi ukaže da žene s invaliditetom mogu voljeti, biti voljene i uspješne na svim područjima društvenog života. Kroz priču žena iz Bosne i Hercegovine koje su u logorima bile mučene i silovane poslana je jasna poruka STOP nasilju nad ženama. Izvedbom ove predstave Diana Dlesk, Monika Gerić, Karmela Habjanec, Sanja Heraković, Mirjana Janžek, Gordana Jurčević, Ivana Kučina, Marica Mirić, Ines Pehnec, Marija Šoić, Martina Šoštarić, Katarina Tonković, uz glazbenu podršku Ane Kralj i Ivone Pleše na flauti poručile su da su unatoč svim svakodnevnim preprekama i predrasudama, snažne, da vole i mogu biti voljene i hrabre boriti se i dalje za svoja prava, svoje dostojanstvo te uklanjati prepreke i predrasude. Predstavu je i ovaj put podržao Zorislav Bobuš, predsjednik SOIH-a koji kontinuirano prati i podržava SOIH – Mrežu žena s invaliditetom kao i Marinka Bakula Anđelić, izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba, predstavnice UNDP-a, predstavnice Ministarstva socijalne politike i mladih, ali i brojni predstavnici saveza i udruga osoba s invaliditetom, a posebno impresivnu podršku dale su gluhe i nagluhe osobe.