Godišnja konferencija o ljudskim pravima
27.03.2019.

Godišnja konferencija o ljudskim pravima

Godišnja konferencija o ljudskim pravima: pregled stanja u 2018. godini, u organizaciji Kuće ljudskih prava, održana je dana 26. ožujka 2019. u Zagrebu.

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović čestitala je desetu obljetnicu postojanja Kuće ljudskih prava u Hrvatskoj te naglasila važnost djelovanja organizacija civilnog društva. Istaknula je da se u svom radu najčešće susreće sa pritužbama na diskriminaciju općenito, pritužbama vezanim za  područje rada i mirovinskog sustava, zdravstva, sustava socijalne skrbi i pravosuđa, a  istaknula je kako dio izazova predstavljaju i migracije.

Na konferenciji su održana dva panela; prvi na temu godišnjeg izvještaja „Ljudska prava u Hrvatskoj:  pregled stanja u 2018. godini“, kojim je predstavljen pregled najvažnijih problema, izazova i otvorenih pitanja koji su u prošloj godini negativno utjecali na zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj. O situaciji u području socioekonomskih prava, pravosuđu, pravima izbjeglica i tražitelja azila, medijskim slobodama te seksualnim i reproduktivnim pravima, govorili  su Ana Vračar iz Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju, Luka Mitrović iz Hrvatskog novinarskog društva, Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije, Tea Dabić iz Kuće ljudskih prava Zagreb i Sanja Cesar iz CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

U drugom dijelu konferencije raspravljalo  se o ljudskim pravima i vladavini prava u Europskoj uniji te su o  negativnim posljedicama populističkih i neliberalnih politika na vladavinu prava i ljudska prava u EU govorili  David Vig iz Amnesty International Hungary, Malgorzata Szuleka, iz Helsinki Foundation for Human Rights, Poljska te Jose Antonio Moreno Diaz i Marina Škrabalo, članovi Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Obrađene su, među ostalim i  teme o  migrantskoj politici, pravosuđu,  terorizmu te ulozi civilnih  organizacija.

Sudionicima su podijeljene knjige „Ljudska prava u Hrvatskoj: pregled stanja u 2018. godini“ i „Prava branitelja ljudskih prava“.

Ispred SOIH-a na Konferenciji je sudjelovala Lorena Vovk, stručna suradnica.

Cjelokupni izvještaj Ljudska prava u Hrvatskoj: pregled stanja za 2018. godinu dostupan je na: http://www.kucaljudskihprava.hr/wp-content/uploads/2019/03/Ljudska-prava-u-Hrvatskoj-2018.pdf