Edukacija zdravstvenih djelatnika
05.12.2017.

Edukacija zdravstvenih djelatnika

Sanja Rimac, izvršna direktorica SDDH je  na stručnom skupu „Kako ostvariti primjereni kontakt sa osobama s invaliditetom te specifičnosti zdravstvenih potreba i skrbi za ovu izrazito vulnerabilnu populaciju“ u Rijeci dana 5. prosinca 2017. predstavila djelovanje SOIH-a i njegovu ulogu u primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom posebice članka 25 – Zdravlje. Skup je organiziran za preko 150 djelatnika KBC Rijeka i studenata. Na skupu je predstavljena brošura „Načini ostvarivanja primjerenog kontakta i specifičnosti zdravstvene skrbi za osobe s invaliditetom“. Organizator skupa je Hrvatski zavod za javno zdravstvo.