Edukacija učenika srednjih škola u Pakracu
12.05.2014.

Edukacija učenika srednjih škola u Pakracu

U srednjoj školi Valpovo Marica Mirić održala je edukaciju o vrstama invaliditeta, Konvenciji UN o pravima osoba s invaliditetom i izazovima koje pružaju univerzalni dizajn i potporne tehnologije 12. svibnja, a edukaciji su prisustvovala 24 učenika gimnazije i obrtničkih zanimanja.