5. svibnja – Europski dan neovisnog življenja ZAUSTAVIMO COVID-19 I SNAŽNO PRIMIJENIMO ČLANAK 19. KPOSI
05.05.2020.

5. svibnja – Europski dan neovisnog življenja ZAUSTAVIMO COVID-19 I SNAŽNO PRIMIJENIMO ČLANAK 19. KPOSI

Ovogodišnji Europski dan neovisnog življenja prolazi u snažnom ozračju pandemije koja, čini se, polako gubi bitku.  Slogan #ostanidoma kod brojnih je osoba izazvao snažan osjećaj izolacije, stres i niz drugih negativnih emocija. Koristimo ovu priliku da istaknemo kako je izolacija, neovisno o pandemiji svakodnevnica velikog broja osoba s invaliditetom koje su ovisne o pomoći pri obavljanju aktivnosti svakodnevnog življenja. K tome, trebaju voditi računa jesu li institucije u koje odlaze fizički i komunikacijski pristupačne. Posebnu teškoću izaziva i činjenica što se u nekim iznimno važnim ustanovama još uvijek suočavaju s diskriminacijom i predrasudama.

Moto ovogodišnjeg Europskog dana neovisnog življenja je „SLOBODA“ u kontekstu slobode odlučivanja i izbora utemeljenog na filozofiji i principima neovisnog življenja. Iz tog razloga SOIH želi potaknuti pokret osoba s invaliditetom na razumijevanje  članka 19. Neovisno življenje i uključenost u zajednici, ali i  Općeg komentara br. 5 (2017.) o neovisnom življenju i uključenosti u zajednicu.

U situacijama kao što je današnja uzrokovana COVID-19 ne smije se smetnuti s uma niti članak 11.  Rizične situacije i humanitarna krizna stanja  za koji je potrebno normativno uređenje, izrada planova i protokola te edukacija osoblja civilne zaštite što je u Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine planirano ali nije provedeno.  Situacija s COVID-19 i nedavnim potresom nalaže žurno provođenje sve tri planirane mjere.

Uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom koja je 3. svibnja 2020. na snazi već 12 godina, od 2015. donesena su još  dva dokumenta UN-a čiju veću primjenu, radi poštivanja ljudskih prava osoba s invaliditetom, treba žurno potaknuti. To su Sendai okvir 2015. – 2030.  i Ciljevi održivog razvoja- Agenda 2030.

Podržavamo i prenosimo izjavu specijalne izvjestiteljice UN-a za ljudska prava osoba s invaliditetom koja kaže "Nema više izgovora da se osobe s invaliditetom zaboravi“!