10. prosinac - Međunarodni dan ljudskih prava
10.12.2020.

10. prosinac - Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se u znak sjećanja na 10. prosinca 1948. kad je Opća skupština UN-a usvojila i proglasila Opću deklaraciju o ljudskim pravima prema kojoj je jedan od temeljnih ciljeva UN-a vraćanje “vjere u temeljna ljudska prava, dostojanstvo i vrijednost osobe, te jednaka prava muškaraca i žena“.

Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom milenijski je dokument koji od stupanja na snagu 2008. godine garantira ljudska prava osobama s invaliditetom. Među pravima sveobuhvatno je pravo svih osoba s invaliditetom na neovisno življenje i život u zajednici, s pravom izbora i kontrole u pogledu vlastitog stila života i dnevnih aktivnosti.

SOIH na ovaj dan posebno podsjeća na potrebu donošenja propisa i mjera koji su preduvjet za kvalitetno uključivanje u život zajednice, a to su:  Zakon o osobnim pomagačima, Zakon o inkluzivnom dodatku, rješavanje pitanja sustavnog financiranja reprezentativnih udruga osoba s invaliditetom, uvođenje sustavne rane intervencije te nulta tolerancija prema nasilju nad ženama s invaliditetom i uopće nasilju.