Edicije SOIH-a

SOIH - SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja
Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom
UNICEF - Zajedno za koronavirus
Slikovnica za djecu Koronavirus
ODLUKA O NUŽNOSTI NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA/STALNOG BORAVIŠTA
Godišnji izvještaj o radu SOIH-a 2019.
Operativni plan za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu
Pročitajte bez predrasuda
Letak Digitalno društvo
SOIH Godišnji izvještaj 2018
SOIH Godišnji izvještaj 2017
SOIH Godišnji izvještaj 2016
Strateški plan SOIH-a 2016. - 2020.
SOIH - Revizija 2015.
SOIH - Završni račun 2015.