SOIH - SOS telefon za žene s invaliditetom žrtve nasilja

SOIH - SOS telefon za žene s invaliditetom žrtve nasilja

Usluge SOIH - SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja pružaju se radom od kuće – stalno dežurstvo. Lijepo molimo da se obratite na broj telefona  098 812 241 radi prijave nasilja ili dobivanja potrebne informacije vezane za isto.

Naš slogan „Nasilje je smrt duše!“ u uvjetima u kojima živimo još više potencira da niti jedna žena s invaliditetom ne smije živjeti u nasilju, a još manje ga prešućivati ukoliko se dogodi.