Nove upute HZJZ za pružatelje socijalnih usluga

Nove upute HZJZ za pružatelje socijalnih usluga

HZJZ je dana 7. prosinca 2020. donio nove upute vezane za pružanje socijalnih usluga.

Upute za sprječavanje i suzbijanje COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi – Verzija 10 od 7. prosinca 2020. odnose se na sve pružatelje socijalne usluge smještaja i boravka za starije i teško bolesne odrasle osobe i odrasle osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, izuzev udomiteljskih obitelji.

Za pružanje socijalnih usluga koji ujedno provode i programe odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju primjenjuju se Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. U tom smislu, HZJZ moli da navedeni pružatelji usluga prate sve izmjene uputa vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i pravovremeno ih primjenjuju.

Za pružatelje socijalne usluge smještaja za ostale korisničke skupine uključujući djecu se posebne nove Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja djece – bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s problemima u ponašanju, teškoćama u razvoju, žrtvama nasilja u obitelji ili trgovanja ljudima i bez pratnje te odraslih osoba – trudnica ili roditelja s djetetom do godine dana života, beskućnika, žrtava nasilja u obitelji ili trgovanja ljudi i ovisnika u sustavu socijalne skrbi od 7. prosinca 2020.

Za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i usluge smještaja u udomiteljskoj obitelji u sustavu socijalne skrbi primjenjuju se nove Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi od 7. prosinca 2020.