Baza znanja

„KPOSI = O NAMA UVIJEK S NAMA = OD SLOGANA DO REALNOSTI“ Članak 29. KPOSI

„KPOSI = O NAMA UVIJEK S NAMA = OD SLOGANA DO REALNOSTI“ Članak 29. KPOSI

Letak „Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom = O nama uvijek s nama = Od slogana do realnosti“ - Članak 27 – Rad i zapošljavanje - Poticaj za primjenu Općeg komentara br. 8Letak „Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom = O nama uvijek s nama = Od slogana do realnosti“ - Članak 27 – Rad i zapošljavanje - Poticaj za primjenu Općeg komentara br. 8

pdfPDF
Bilten SOIH - prosinac 2021.

Bilten SOIH - prosinac 2021.

SOIH bilten za prosinac 2021. godine

pdfPDF
Letak Ljudskopravaški pristup invaliditetu

Letak Ljudskopravaški pristup invaliditetu

Letak Ljudskopravaški pristup invaliditetu

pdfPDF
Bilten SOIH - studeni 2021.

Bilten SOIH - studeni 2021.

SOIH bilten za studeni 2021. godine

pdfPDF
Bilten SOIH - listopad 2021.

Bilten SOIH - listopad 2021.

SOIH bilten za listopad 2021. godine

pdfPDF
Socijalno stanovanje - Prikaz rezultata Istraživanja

Socijalno stanovanje - Prikaz rezultata Istraživanja

Prikaz rezultata Istraživanja o stavovima i potrebama osoba s invaliditetom u vezi s primjerenim stanovanjem koje je provedeno 2021. godine u okviru Kampanje 8. Centra znanja “Je li osobama s invaliditetom u RH promjereno stanovanje lutrija?”.

pdfPDF
Position paper 8. Centra znanja o potrebi donošenja Zakona o socijalnom stanovanju

Position paper 8. Centra znanja o potrebi donošenja Zakona o socijalnom stanovanju

Position paper prikazuje stajalište 8. Centra znanja o potrebi donošenja Zakona o socijalnom stanovanju radi omogućavanja osobama s invaliditetom u RH ostvarivanje prava na dostojno i pristupačno stanovanje.

pdfPDF
Letak

Letak "Je li osobama s invaliditetom primjereno stanovanje lutrija"

Kampanja 8. centra zanja "Je li osobama s invaliditetom primjereno stanovanje lutrija"

pdfPDF
Bilten SOIH - rujan 2021.

Bilten SOIH - rujan 2021.

SOIH bilten za rujan 2021. godine

pdfPDF
Obiteljsko nasilje nad ženama i djevojkama s invaliditetom

Obiteljsko nasilje nad ženama i djevojkama s invaliditetom

Edicija "STOP obiteljskom nasilju nad ženama i djevojkama s invaliditetom"

pdfPDF