Tijekom 2014. godine ukupno 393 poziva
02.02.2015.

Tijekom 2014. godine ukupno 393 poziva

Pruža usluge savjetovanja i informiranja o različitim pravnim i
socijalnim pitanjima kao i savjete i potporu prilikom vođenja
postupaka u sklopu besplatne pravne pomoći osobama s
invaliditetom. Savjetovanja se pružaju svake srijede od 15.00
do 18.00 sati. Najčešća pitanja vezana su za Zakon o socijalnoj
skrbi, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Ovršni
zakon, Obiteljski zakon, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji
i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakon o obveznim
odnosima, Pravilnik o ortopedskim pomagalima i Projektu Osobni asistent.
Tijekom 2014. godine bilo je 393 poziva.