Istraživanje - Majčinstvo i žene s invaliditetom
18.12.2015.

Istraživanje - Majčinstvo i žene s invaliditetom

Udruga Roditelji u akciji - RODA pokrenula je u partnerstvu s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, Hrvatskim savezom slijepih i Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH istraživanje Majčinstvo i žene s invaliditetom.

Radi se o prvom istraživanju o reproduktivnim pravima žena s invaliditetom u Hrvatskoj, a provodi se putem dubinskih intervjua, anketnog upitnika i fokus grupa.

Pozivaju se sve žene s invaliditetom u reproduktivnoj dobi od 18 do 50 godina da anonimno popune anketni upitnik te da se jave u udrugu Roda ukoliko žele sudjelovati u dubinskom intervjuu ili u fokus grupama (kontakt: ivana.b@roda.hr).

Anketni upitnik namijenjen je ženama s invaliditetom u reproduktivnoj dobi bez obzira na to jesu li majke, a na sudjelovanje u dubinskom intervjuu i fokus grupama pozivaju se trudnice s invaliditetom i majke s invaliditetom djece predškolskog uzrasta.

OVIM CJELOVITIM ISTRAŽIVANJEM ŽELI SE DOZNATI KAKVA JE ZDRAVSTVENA SKRB ZA TRUDNICE I RODILJE S INVALIDITETOM, KOJI OBLIK PODRŠKE JE POTREBAN MAJKAMA S INVALIDITETOM  TE ŠTO JE POTREBNO UNAPRIJEDITI PO PITANJU NJIHOVIH PRAVA..

Cilj istraživanja je utvrditi čimbenike i okolnosti zdravstvene skrbi trudnica i rodilja s invaliditetom te potrebu za podrškom majčinstvu s invaliditetom kako bi se izradile preporuke svima zainteresiranima za unapređenje položaja trudnica, rodilja i majki s invaliditetom.