Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem - značaj za osobe s invaliditetom
14.10.2020.

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem - značaj za osobe s invaliditetom

Prema odredbama važećeg Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN 115/2018) osobe s invaliditetom koje su osiguranici ostvaruju staž osiguranja s povećanim trajanjem i sniženje dobne granice za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu. Uvjet za ostvarenje tog prava je da su osobe s invaliditetom zaposlene s punim radnim vremenom, skraćenim radnim vremenom ili da su  zaposlene s nepunim radnim vremenom.

Uskoro se očekuje izrada novog Zakona, koji bi omogućio staž osiguranja s povećanim trajanjem i snižavanje dobne granice za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu za novi krug osiguranika – osobe s invaliditetom koje obavljaju obrt, ili su trgovci pojedinci, vrhunski sportaši, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede ili šumarstva, osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednika, osobe koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje, osobe koje su članovi uprave ili izvršni direktori trgovačkih društava, ako nisu osigurani po drugoj osnovi, vjerski službenici, roditelji koji obavljaju roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta, roditelji njegovatelji ili osobe koje se osiguravaju na osobni zahtjev tijekom rada u inozemstvu, ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi, osiguranici - osobe s invaliditetom koje su na stručnom osposobljavanju za rad prema posebnim propisima i osobe na profesionalnoj rehabilitaciji na koju su upućene.

            Najveći porast zapošljavanja bilježi se upravo nakon primjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), koji predstavlja temeljni propis za osobe s invaliditetom.

            Trenutno je na javnom e-savjetovanju dostupan obrazac prethodne procjene za novi Zakon, čiji je cilj da se osiguranicima - osobama s invaliditetom omogući ostvarivanje prava koja su propisana važećim Zakonom, s time da se napravi distinkcija između  kategorija osiguranika koje su samostalni obveznici uplate doprinosa od onih koji to nisu, obzirom da se staž osiguranja s povećanim trajanjem za samostalne obveznike uplate doprinosa može računati samo pod uvjetom da su plaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje.

Na taj način doprinijet će se provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. (NN 42/17)  koja između ostalog, promiče uključivanje osoba s invaliditetom u svijet rada, kako putem zapošljavanja, tako i putem samozapošljavanja. SOIH će pozvati saveze članice da zajedno s udrugama koje umrežavaju sudjeluju u davanju prijedloga kroz e-savjetovanje o novom Zakonu.