U prekršajima i kaznenim djelima nasilja u obitelji pojmom bliske osobe obuhvaćeni i sadašnji ili bivši intimni partneri
26.07.2021.

U prekršajima i kaznenim djelima nasilja u obitelji pojmom bliske osobe obuhvaćeni i sadašnji ili bivši intimni partneri

U Narodnim novinama br. 84/21 objavljen je Zakon o dopuni  Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (dalje: ZZNO). Dopuna se odnosi na članak  8. stavak 2. na način da je među osobe na koje se ovaj Zakon primjenjuje uvršten sadašnji ili bivši partner u intimnoj vezi.

Time se vrši harmonizacija prekršajnog zakonodavstva  materije zaštite od nasilja u obitelji s kaznenim zakonodavstvom obzirom da će se stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona,  koji je također objavljen u Narodnim novinama br. 84/21, dopuniti značenje izraza bliske osobe iz članka 87. stavka 9.  te obuhvatiti sadašnje ili bivše partere u intimnoj vezi.

Navedenom  dopunom članka 8. stavka 2. ZZNO pruža se prekršajnopravna zaštita sadašnjim ili bivšim partnerima  u intimnoj vezi, koja u smislu ovog Zakona ranije nije postojala, budući da isti nisu bili obuhvaćeni krugom osoba na koji se Zakon primjenjivao.

Opisana dopuna ZZNO potrebna je i zbog mogućnosti primjene kaznenog djela nasilja u obitelji iz članka 179. a Kaznenog zakona koje je propisano kao blanketna dispozicija, koja u svom zakonskom opisu upućuje na teško kršenje propisa o zaštiti od nasilja u obitelji.

Naime, dopunom značenja izraza bliske osobe u članku 87. stavku 9. Kaznenog zakona sadašnjim ili bivšim partnerima u intimnoj vezi, a bez izmjene u ZZNO, teško kršenje propisa o zaštiti od nasilja u obitelji ne bi se moglo kvalificirati kao kazneno djelo nasilja u obitelji iz članka 179. a KZ jer bivši ili sadašnji partneri u intimnoj vezi ne bi bili obuhvaćeni krugom osoba na koja se ZZNO primjenjuje.

SOIH je u cilju poboljšanja zaštite žrtava obiteljskog nasilja, a osobito žena  s invaliditetom sudjelovao na javnom e-savjetovanju o izmjenama Kaznenog zakona te je prijedlog SOIH-a da se bivši i sadašnji partner u intmnoj vezi uvrsti u krug bliskim osoba na koje se primjenjuje Kazneni zakon - prihvaćen.

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji možete pronaći ovdje, a Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona možete pronaći ovdje.