HNB I SOIH ZA LAKŠI PRELAZAK NA EURO OSOBAMA S INVALIDITETOM
27.12.2022.

HNB I SOIH ZA LAKŠI PRELAZAK NA EURO OSOBAMA S INVALIDITETOM

Zajednica saveza osoba s invaliditetom u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom distribuirala je savezima i udrugama osoba s invaliditetom 5 400 konvertora, odnosno kalkulatora s fiksnim tečajem koji preračunavaju eure u kune i kune u eure. Iznimno su korisni za gluhe osobe, starije osobe s invaliditetom te osobe s invaliditetom s motoričkim teškoćama ruku i tremorima.

Kalkulatori su nabavljeni u sklopu informativne kampanje za zamjenu hrvatske kune eurom, koju provode vlada i Hrvatska narodna banka, uz sufinanciranje Europske unije. Kampanja obuhvaća i novu je aplikaciju EuroHR uz pomoć koje građani mogu preračunati kune u eure i obratno. Aplikacija je besplatna je i dostupna za Android i iPhone uređaje. Osim preračunavanja valuta, pomaže građanima pronaći odgovore na pitanja o zamjeni kune eurom.