SOIH – FORUM VIRTUALNOG UČENJA O KPOSI - Europski stup socijalnih prava i Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava
29.04.2021.

SOIH – FORUM VIRTUALNOG UČENJA O KPOSI - Europski stup socijalnih prava i Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava

Nakon uspješno provedene prve edukacije o europskoj Strategiji o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030., u okviru SOIH - Foruma virtualnog učenja o KPOSI, SOIH je održao drugu edukaciju u cilju predstavljanja Europskog stupa socijalnih prava i Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava.

SOIH - Forum virtualnog učenja o KPOSI osmišljen je kao inovativni model provođenja aktivnosti 8. Centra znanja za društveni razvoj u RH u području prijenosa specifičnih znanja (izobrazbe) u čiju svrhu će SOIH kontinuirano provoditi edukacije članova upravljačkih tijela i zaposlenika saveza i udruga te osoba s invaliditetom o KPOSI i politikama koje doprinose provedbi KPOSI.

Na edukaciji održanoj dana 14. travnja Martina Mokus predstavila je dvadeset ključnih načela i prava Europskog stupa socijalnih prava, a kojima se podupiru pravedna i funkcionalna tržišta rada. Konkretne mjere za ostvarivanje tih načela, sadržane u Akcijskom planu za provedbu Europskog stupa socijalnih prava donesenom u ožujku ove godine, predstavila je Kristina Peruničić te istaknula kako Akcijski plan sadrži ambiciozne, ali ipak realne ciljeve koje bi EU trebala ostvariti u području zapošljavanja, vještina i socijalne zaštite do 2030. godine.

Edukacija održana online putem Zoom platforme obuhvatila je preko 70 sudionika koji su se nakon izlaganja uključili u konstruktivnu raspravu i izrazili zadovoljstvo inovativnim modelom provođenja edukacija.