Radionica o izradi AI o provedbi KPOSI
05.02.2014.

Radionica o izradi AI o provedbi KPOSI

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH u suradnji s European Disability Foruma-om i International Disability Alliance provela je 5. veljače 2014. radionica o sastavljanju Alternativnog izvješća o primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (KPOSI) u Republici Hrvatskoj. Radionicu je otvorio predsjednik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH, dr. Zorislav Bobuš, koji je pozdravio sudionike te istaknuo važnost Alternativnog izvješća o provedbi KPOSI u Republici Hrvatskoj, čija je temeljna uloga pravovremeno i potpuno izvještavanje UN Odbora za prava osoba s invaliditetom i ukazati Odboru na ključne probleme/prepreke s kojima se osobe s invaliditetom susreću prilikom ostvarivanja svojih temeljnih ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Nakon toga pozdravne riječi uputile su Marinka Bakula Anđelić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Carlotta Besozzi izvršna direktorica European Disability Foruma-a (EDF) i Victoria Lee stručnjakinja za ljudska prava International Disability Alliance-a (IDA) uvodno su obrazložile plan rada. Za vrijeme radionice održana su izlaganja o temeljnim načelima i obvezama proizašlim iz KPOSI i na koji način udruge OSI-a mogu sudjelovati u postupku koji provodi UN Odbor za prava OSI. Također je u sklopu radionice detaljno obrazloženo na koji način udruge OSI mogu, kroz interaktivni dijalog s članovima UN Odbora za prava OSI i njegove preporuke, utjecati da predstavnici javne vlasti u Republici Hrvatskoj pokrenu postupak uklanjanja prepreka ka potpunom ostvarivanju temeljnih prava osoba s invaliditetom proizašlih iz KPOSI. Ujedno su na radionici predstavnici udruga OSI, institucija za zaštitu osoba s invaliditetom, ostalih civilnih udruga i nezavisni stručnjaci proveli opsežnu diskusiju. Prikazani su primjeri dobre prakse primjene KPOSI u RH: ostvarivanja prava glasa za osobe s psihosocijalnim i intelektualnim invaliditetom (Branka Meić), proces donošenja Zakona znakovnom jeziku (Mirjana Juriša) te proces donošenja Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (Marica Mirić). Praktični dio radionice bio je posvećen upoznavanju i osnaživanju kompetencija za rad s instrumentima za sastavljanje Alternativnog izvješća primjene KPOSI-a, kojeg su kroz brojnu praksu na području nadzora i sastavljanja izvješća o provedbi KPOSI razvile stručne službe IDA-e i EDF-a.