Preporuka korisnicima projekata Europskog socijalnog fonda
11.10.2021.

Preporuka korisnicima projekata Europskog socijalnog fonda

MROSP je objavilo Preporuku korisnicima projekata Europskog socijalnog fonda financiranih u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. i Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć, a koji provode aktivnosti iz područja socijalne skrbi, u cilju sprečavanja širenja zaraze virusom COVID 19 koju možete preuzeti na poveznici.