Predstavljeni rezultati Programa SOIH -a
30.01.2014.

Predstavljeni rezultati Programa SOIH -a

Program SOIH – Centra neovisnog življenja Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH uspješno je provodila od lipnja 2010. do prosinca 2013. godine, uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. Dana 30. siječnja 2014. na Tribini Grada Zagreba predstavljeni su rezultati provedenih aktivnosti. Uz SOIH, rezultate svojih Programa (2010.-2013.), predstavili su i Savez društava distrofičara Hrvatske - SDDH i Društvo distrofičara Zagreb - DDZ. Zorislav Bobuš, predsjednik SOIH-a istaknuo je kako se uslugama SOIH – Centra neovisnog življenja osobama s invaliditetom pruža izuzetna podrška za socijalno uključivanje i integraciju u svakodnevni život zajednice te se unaprjeđuje kvaliteta njihova života. Rezultate "SOIH – Centra neovisnog življenja" predstavila je Kristina Brkljača, socijalna radnica SOIH-a. Istaknula je značaj niza socijalnih usluga koje doprinose osnaživanju osoba s invaliditetom za neovisno življenje, pružanju potpore ženama s invaliditetom za ostvarivanje ženskih ljudskih prava, povećanju potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada i unapređivanju primjene Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Uslugama informiranja, pružanjem usluga SOIH – Centra za pravnu pomoć, provođenjem edukacija, treninzima Peer Counsellera, savjetovanjem za pristupačnost, pružanjem usluga SOIH – SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja, obilježavanjem značajnih datuma, provođenjem Kampanje radilo se na unapređenju kvalitete življenja osoba s invaliditetom.