POZIV NA SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU KVALITETE ŽIVLJENJA OSOBA S INVALIDITETOM U RH
01.04.2021.

POZIV NA SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU KVALITETE ŽIVLJENJA OSOBA S INVALIDITETOM U RH

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH u suradnji s 11 partnerskih saveza osoba s invaliditetom – Savezom društava distrofičara Hrvatske, Hrvatskim savezom udruga invalida rada, Hrvatskim savezom udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih, Savezom civilnih invalida rata Hrvatske, Savezom društava multiple skleroze Hrvatske, Hrvatskim savezom udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, Savezom udruga za autizam Hrvatske, Hrvatskim udrugama paraplegičara i tetraplegičara, Hrvatskim savezom slijepih i Hrvatskim savezom gluhoslijepih osoba „Dodir“ te Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu provodi projekt UP.04.2.1.06.0062 Platforma 50+, financiran iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

U okviru projektnog tematskog područja „Poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom” provodi se ispitivanje iskustava i potreba osoba s invaliditetom u RH. Cilj je analizirati stavove osoba s invaliditetom o društvenim, pravnim, okolišnim, političkim i ekonomskim preprekama s kojima se svakodnevno suočavaju te samoprocjena zadovoljstva životom u ključnim aspektima.

Ovaj anketni upitnik predstavlja bazu za provođenje tri znanstvena istraživanja na kojima će se temeljiti prijedlozi politika invaliditeta. Najljubaznije vas molimo da popunite upitnik čime dajete neposredan doprinos uspostavi prioriteta za rješavanje izazova s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom te potičete zagovaračke procese i potrebne promjene radi unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom.

Anketno ispitivanje provodi se putem online anketnog upitnika do 15. travnja 2021., a upitnik je dostupan na poveznici https://forms.gle/LQX7dbqvng9vbQHV7.

Osobe s oštećenjem sluha, to jest korisnici hrvatskog znakovnog jezika mogu pristupiti upitniku na poveznici https://forms.gle/gr3TS3p8vC7mz6B38 s prijevodom na hrvatski znakovni jezik.

Za više informacija, podršku pri ispunjavanju ili rješavanje tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja upitnika molimo Vas obratite se na sljedeće kontakte: soih@zg.t-com.hr, 01 4829 394.