PLATFORMA 50+  Potpisan ugovor za novi EU projekt
28.10.2020.

PLATFORMA 50+ Potpisan ugovor za novi EU projekt

Danas je predsjednik Zajednice saveza osoba s invaliditetom  Hrvatske  dr.med. Zorislav Bobuš s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva potpisao Ugovor za novi EU projekt iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Simboliku vremena i teških pandemijskih uvjeta označava i prvo potpisivanje jednog iznimno važnog Ugovora u kombi vozilu – na kotačima da se projekt bolje kreće.

Projekt Platforma 50+ predstavlja projektni izazov s kakvim se  pokret osoba s invaliditetom do sada nije imao priliku suočiti. Naime, uvjeti Natječaja su bili tako profilirani da se zahtijevalo partnerstvo s najmanje jednom znanstvenom institucijom i najmanje 7 partnera. SOIH je ostvario partnerstvo s 11 saveza – Savezom društava distrofičara Hrvatske, Hrvatskim savezom udruga invalida rada, Hrvatskim savezom udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih, Savezom civilnih invalida rata Hrvatske, Savezom društava multiple skleroze Hrvatske, Hrvatskim savezom udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, Savezom udruga za autizam Hrvatske, Hrvatskim udrugama paraplegičara i tetraplegičara, Hrvatskim savezom slijepih i Hrvatskim savezom gluhoslijepih osoba „Dodir“. Posebno valja istaknuti da je za sva tri istraživanja koja će se provoditi u okviru Projekta Platforma 50+ partner Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

Projektni moduli su: jačanje partnerstva organizacija osoba s invaliditetom i uključivanje novih članica; ispitivanje javnog mnijenja i potreba društva, provedba tri znanstvena istraživanja; izrada smjernica za razvoj javnih politika; analiza društvenog utjecaja te provedba strukturiranog dijaloga.

Projekt se provodi u okviru tematskog područja „Poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom”, a ciljevi su: ojačati društveni utjecaj organizacija osoba s invaliditetom u zaštiti prava i poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom u RH; ojačati partnerstvo i suradnju između organizacija osoba s invaliditetom, akademske zajednice i javnog sektora, te ojačati kapacitete organizacija osoba s invaliditetom za povećanje utjecaja na proces donošenja odluka te praćenje i izradu javnih politika od važnosti za osobe s invaliditetom.

Očekivani rezultati trogodišnjeg projekta su: 6 provedenih ispitivanja javnog mnijenja i potreba društva, 6 lokalnih organizacija civilnog društva i drugih dionika iz različitih sektora pridruženih u tematsku mrežu do završetka projekta (uz već postojeće partnerstvo), 3 provedena znanstvena istraživanja, 6 objavljenih znanstvenih članaka, 6 provedenih analiza društvenog utjecaja  predloženih intervencija, 2 objavljena stručna članka, 6 održanih strukturiranih dijaloga svih dionika i donositelja odluka, 6 izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima i 11 organizacija civilnoga društva sudjelovalo u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada.

Razdoblje provedbe projekta je od 28. listopada 2020. do 27. listopada 2023. godine (36 mjeseci), a ugovoreni iznos je 3.459.128,79 kuna. Bespovratna sredstva osigurana iz Europskog socijalnog fonda iznose 2.940.259,47 kuna (85%), dok iz Državnog proračuna RH iznose 518.869,32 kuna (15%).

Za više informacija o projektu kontakt osoba je Marica Mirić, voditeljica projekta Platforma 50+, a obratiti se možete putem e-maila soih@zg.t-com.hr ili na telefon 01 4829 394.