Moj glas protiv nasilja
23.11.2015.

Moj glas protiv nasilja

Dana 24.11. 2015. godine u Europskom domu Zagreb održano je predstavljanje publikacije o zaštiti žena od nasilja Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE) i rezultata duogodišnjeg projekta „Moj glas protiv nasilja“, čiji je nositelj Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, a partneri Ženska soba – Centar za seksualna prava i Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda pozdravila je prisutne te je predstavila aktivnosti koje je Ured za ravnopravnost spolova kao nositelj proveo posebno se osvrnuvši na medijsku kampanju u čiju svrhu su izrađeni tv i radio spot te brojni plakati postavljeni diljem Grada Zagreba. Osim provedenih aktivnosti, ravnateljica je predstavila i publikaciju EIGE-e kao relevantan dokument u borbi protiv nasilja nad ženama jer nam kroz  komparativnu analizu sustava podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja u zemljama članicama Europske unije donosi preporuke koje su važne za daljnje unaprjeđenje sustava podrške žrtvama nasilja. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava je predstavila aktivnosti koje su kao partner proveli u okviru projekta pri čemu je posebno istaknula važnost daljnje provedbe stručnih edukacija i nakon završetka projekta. Sanja Cesar, stručna suradnica CESI - Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje je prezentirala provedene aktivnosti u okviru projekta s posebnim naglaskom na kampanju "Nasilne veze su bezveze" koja je imala odličan odaziv kod učenika i učenica srednjih škola.